FSC.org
ISO 9001     ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

PEFC rühmasertifikaat

Alates 01.07.2018 on Valga Puu OÜ liitunud Eesti Erametsaliidu metsamajandamise rühmasertifikaadiga TT-PEFC-FM006

PEFC